Política de privacitat

Política de privacitat

Recopilació d'informació personal

Recopilem informació personal que vostè ens proporciona voluntàriament a través dels nostres formularis de contacte, com el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon i qualsevol altra informació que decideixi compartir amb nosaltres.

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que es pugui produir en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en què puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final daquest document sespecifica informació especial en el cas de lús de les xarxes socials.

També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de MOBLES JABSS S.L. que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, fer consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privadesa.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals i quines són les vostres dades de contacte?

En compliment del que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per:

Mobles Jabss S.L.

Crta de vic,144

08243 MANRESA

NIF: B0846995

Correu electrònic admin@jabss.com

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Mobles Jabss S.L. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de la Protecció de Dades a través de la següent adreça: admin@jabss.com

Quines dades personals es recullen i finalitat d’aquestes?

Des de MOBLES JABSS S.L. podem enregistrar les converses telefòniques amb els nostres clients i/o potencials clients, per tal de millorar la qualitat dels nostres serveis.

Categories de dades tractades: Nom i cognoms, email, número de telèfon i veu.

Finalitat i legitimació: Per avaluar i millorar l’atenció al client, millorar la qualitat de les respostes que oferim als clients i/o clients potencials i atendre les seves peticions, així com per resoldre qualsevol disputa o malentès en futures interaccions.

Legitimació: Interès legítim de MOBLES JABSS S.L.

Procedència de les dades: Del propi interessat en posar-se en contacte amb nosaltres via telefònica.

Comunicació de dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Termini de conservació: Els enregistraments es poden conservar durant un termini màxim de sis mesos. No obstant això, es poden conservar per un temps superior, davant de fets susceptibles de requeriment per part de les autoritats públiques competents.

4.1.Detallem les dades personals que recopilem directament de vostè, així com les seves finalitats:

Creació del vostre compte i compra

– Dades: nom, cognoms, correu electrònic i data de naixement. Així mateix, al moment de la compra podrem sol·licitar a l’usuari les dades següents: adreça completa i dades bancàries, econòmiques o financeres (dades de la targeta de crèdit, dades del compte bancari i informació sobre les seves finances).

– Finalitat i legitimació: Creació del compte per prestar correctament el servei, poder realitzar i lliurar comandes, enviar enquestes de satisfacció per demanar la valoració dels usuaris i millorar la seva experiència de compra, etc. La legitimació per a la creació del compte és la del consentiment i la de lexecució duna relació contractual entre lusuari i MOBLES JABSS per poder realitzar les comandes sol·licitades. Per al cas de l’enviament d’enquestes de satisfacció és aplicable la base legitimadora de l’interès legítim de l’article 6.1.f) del RGPD.

– Procedència de les dades: formulari de registre i de compra.

– Destinataris: MOBLES JABSS S.L.

Pagament sense creació de compte d’usuari

– Dades: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, data de naixement i adreça completa.

– Finalitat i legitimació: perfeccionament de la transacció de compra sense creació de compte dusuari, legitimat pel consentiment del titular.

– Procedència de les dades: formulari de registre.

– Destinataris: MOBLES JABSS S.L.

Newsletter i altra informació de tipus comercial

– Dades: Adreça de correu electrònic o telèfon.

– Finalitat i legitimació: Enviament d’informació comercial a través de correu electrònic, sms, WhatsApp o altres aplicacions, legitimat amb el vostre consentiment.

– Procedència de les dades: formularis de la pàgina web.

Destinataris: MOBLES JABSS S.L

Proveïdors

– Dades: persona de contacte, país, e-mail, telèfon.

– Finalitat i legitimació: Gestionar una possible relació com a proveïdors, regular la relació amb proveïdors, legitimat amb el seu consentiment.

– Procedència de les dades: apartat “Proveïdors”.

– Destinataris: MOBLES JABSS S.L..

Detallem les dades personals que ens proporciona indirectament, així com les seves finalitats:

− Informació de com utilitza els nostres serveis, les funcions que utilitza i les accions que duu a terme.

− Informació derivada de l’ús que dóna al Lloc Web de forma agregada per implementar millores sobre el funcionament del mateix i proporcionar recomanacions que podrien ser del seu interès.

JABSS utilitza eines per recollir informació de la navegació (adreça IP) dels usuaris i analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment fer campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

En aquest sentit, per al correcte funcionament del Lloc web, podem utilitzar cookies tècniques i funcionals per a:

− La correcta recepció de recomanacions tècniques, actualitzacions del Lloc web, alertes de seguretat i missatges de suport.

− Millorar els serveis als quals es podria subscriure mitjançant l’estudi del seu comportament com a usuari, per adaptar-lo a les seves necessitats i gustos.

− La realització d’informes i estadístiques, de manera dissociada.

− Investigar, desenvolupar i millorar els serveis als usuaris o per oferir nous serveis, característiques i eines.

El seu consentiment es pot revocar en qualsevol moment sense que això pugui afectar la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

Execució de la relació contractual i/o precontractual: les vostres dades són necessàries per a l’execució dels serveis que heu contractat, així com per gestionar les vostres compres, lliuraments de comandes i possibles incidències.

Mitjançant el consentiment exprés de l’Usuari: en registrar-se a la nostra pàgina web per fer una compra. Així mateix, sol·licitarem el seu consentiment exprés per demanar les seves dades personals a cadascun dels formularis i/o apartats indicats a la clàusula anterior.

Interès legítim: per realitzar les comprovacions necessàries per detectar i prevenir possibles fraus al registre, així com per atendre les seves sol·licituds o consultes i prestar el servei adequat.

Compliment d’obligacions imposades per llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: admin@jabss.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web oa les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, els atorga els pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos se cenyirà estrictament per a la finalitat per a què s’ha prestat el consentiment.

JABSS adverteix a l’Usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les dades personals, per la qual cosa l’Usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

JABSS desa les vostres Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi pel qual van ser recopilats.

És possible que retinguem algunes dades personals per complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant dels Tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques.

Quan ja no necessitem utilitzar les vostres dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o s’anonimitzaran perquè ja no puguem identificar-les.

A qui comunicarem les vostres dades?

MOBLES JABSS S.L. només cedirà les seves dades en aquells casos en què sigui necessari per prestar el servei i en els casos en què hi hagi una obligació legal. Només seran comunicats, quan sigui necessari per prestar el Servei, a:

− Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com a proveïdors de la pàgina web, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

− Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i ressenyes, CRM, anàlisi web i motor de cerca.

− Agències de publicitat, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar-ne l’efectivitat i per administrar-ne el contacte i les preguntes.

− Empreses de transport i logística.

− Proveïdors de serveis de pagament.

 

− Empreses que permeten realitzar una compra a terminis.

− Empreses que ens proporcionen solucions tecnològiques per gestionar el Programa d’Afiliats.

− Empreses del grup.

− Tercers per al compliment d’una normativa legal.

 

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

MOBLES JABSS S.L. assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a comunicar a MOBLES JABSS S.L. com més aviat millor, i en tot cas, abans de dos (2) dies qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades personals?

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les dades. En cap cas, la retirada daquest consentiment condiciona lexecució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

 

Igualment, pot exercir els drets següents:

– Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

– Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

– Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.

– Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.

– Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

 

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (admin@jabss.com), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

 

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça admin@jabss.com.

Això no obstant, sempre que ho consideri podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Idioma

Aquesta política de privadesa està disponible en diferents idiomes, per adaptar-se a l’idioma dels diferents usuaris que poden accedir a la pàgina web. Davant de qualsevol dubte en la interpretació o contradiccions entre versions, el document que regirà a efectes d’interpretació serà sempre la política de privadesa en espanyol.

 

Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

 

Actualització de les vostres dades personals

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

 

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina Web.

Utilitzem la informació personal que recopilem per a respondre a les seves consultes, proporcionar-li informació sobre els nostres serveis i productes, millorar els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè en relació amb la seva consulta o sol·licitud.