Avís Legal

Avís Legal

L’accés i ús d’aquest lloc web, així com de tots els subdominis i pàgines associades a aquest domini (d’llaura endavant, conjuntament denominats com el “Lloc web”), estan subjectes als tèrmit i condicions descrits en aquest Avís Legal, així com a la legislació aplicable.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut del Lloc web, inclosos, entre altres, els textos, imatges, dissenys gràfics, logotips, icones, programari, arxius d’àudio i vídeo, així com la seva estructura, disseny i codi font, són propietat de Jabss o de tercers que han autoritzat el seu ús. Aquests drets estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, total o parcial, del contingut del Lloc web sense l’autorització expressa de Jabss.

Responsabilitat de l'usuari

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc web de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront de Jabss o enfront de tercers de qualsevol mal o perjudici que pogués derivar-se de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Jabss no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i per tant, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del Lloc web.

Enllaços a tercers

El Lloc web pot incloure enllaços a llocs web de tercers Jabss no es fa responsable del contingut, la disponibilitat, la fiabilitat ni la veracitat d’aquests llocs web enllaçats.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En cas de controvèrsia o discrepància, les parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.